Pøestøelka a velká zmrzlina


04-03-2012 19:55 - Zdroj: filipsena.blog.idnes.cz
Aèkoli je Veracruz považován za jeden z nebezpeènìjších státù mexické federace a èas od èasu jsme v ulicích Coatepecu skuteènì narazili na po zuby ozbrojené pøíslušníky armády, žádné zvýšené bezpeènostní riziko jsme nepociovali. Tím víc nás ale zaskoèila informace, že pøímo v centru Papantly probìhla pøestøelka jen pár dní pøed naším pøíjezdem. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
filipsena.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews