Užitečné funkce


25-02-2015 14:17 - Zdroj: blog.pavoocek.net
Zde jsou nejrůznější užitečné funkce zejména pro VBScript. Bez jakéhokoli řazení, tak jak jsem je napsal, tak jsou tady uloženy :-) Function GetHTTPFile(strURL) Dim objXML Dim strHTTPResponse Set objXML = CreateObject("Msxml2.ServerXMLHTTP.6.0") objXML.setTimeouts 10000, 10000, 10000, 120000 Call objXML.Open("GET", strURL, False) Call objXML.Send() strHTTPResponse = objXML.responseText Set objXML = Nothing GetHTTPFile = strHTTPResponse End Function Function GetHTTPFile(strURL) Dim objXML Dim strHTTPResponse Set objXML = CreateObject("Msxml2.ServerXMLHTTP.6.0") objXML.setTimeouts 10000, 10000, 10000, 120000 Call objXML.Open("GET", strURL, False) Call objXML.Send() strHTTPResponse = objXML.responseText Set objXML = Nothing GetHTTPFile = strHTTPResponse End Function function CurrentDir Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") CurrentDir = WshShell.CurrentDirectory Set WshShell = Nothing end function function localComputerName Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network") localComputerName=WshNetwork.ComputerName Set WshNetwork = nothing end function function localComputerDescription HKLM = &H80000002 key = "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" ValueName = "srvcomment" Set reg = GetObject("winmgmts:\\.\root\default:StdRegProv") reg.GetStringValue HKLM, key, ValueName, value if VarType(value) = vbNull Then value = "[empty]" localComputerDescription=value Set reg = nothing end function function getParam(aI,aT) DIM tA tA=Split(aT&" "," ") if aI - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
blog.pavoocek.netZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews