Delphi decode UCS-2


21-11-2007 10:21 - Zdroj: blog.pavoocek.net
Funkce pro převod UCS-2 (unicode) v hexa formátu do Stringu. function DecodeUCS2InHex(Data:String):String; var I:Integer;W:WideString;WChar:WideChar; WCA: array [0..1] of Byte; begin Result:=''; SetLength(W,Trunc(Length(Data)/4)); for i:=1 to Trunc(Length(Data)/4) do begin WCA[0]:=Byte(StrToInt('$'+Copy(Data,(i*4)-1,2))); WCA[1]:=Byte(StrToInt('$'+Copy(Data,(i*4)-3,2))); Move(WCA,WChar,2); W[i]:=WChar; end; Result:=W; end; - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
blog.pavoocek.netZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews