Nastavení práv pro čtení EventLogu pomocí WMI


03-01-2010 17:12 - Zdroj: blog.vyvojar.cz/radim
Nedávno jsem potřeboval načíst konkrétní záznamy ze systémového EventLogu. Šlo o tisky provedené na jednom serveru, které jsou ukládal do databáze. Výsledkem byl seznam toho, kdo/co/kdy/kolik tiskne. Integration Services nabízí komponentu, která uloží výsledek WMI dotazu do souboru (WMI Data Reader Task). Komponenta není bohužel napsána jako data flow source, ale i s nutným mezikrokem (uložení do souboru a následné načtení) je relativně snadno použitelná. Kromě cílového serveru se nastaví namespace pro WMI objekt, v případě EventLogu je to \root\cimv2. WMI dotazovací jazyk (WMI Query Language - WQL) je podmnožina ANSI SQL. Dotaz na všechny tiskové události bude vypadat asi takto: Select * from Win32_NTLogEvent Where Logfile = 'System' And SourceName='Print' And TimeGenerate > '20100101141835.00000420' Určitým problémem může být práce s časovým formátem WQL, zde ale pomůže třída System.Management.ManagementDateTimeConverter. Služba WMI původně vznikla, aby umožnila prováděni administrativních úkolů na vzdálených počítačích. Základním (a ve většině WMI příkladů nejspíš implicitně očekávaným) nastavením jsou administrátorská práva. Při detailnějším nastavení přístupových práv je ale situace o něco složitější. Co je tedy nutno udělat? DCOM nastavení. WMI používá DCOM pro běh kódu na cílovém počítači. První věcí je tedy umožnit vzdálený přístup k počítači. Spustit DCOM Config (DCOMCnfg.exe nebo přes administrative tools) Component Services -> Computers -> My Computer, zobrazit Properties na My Computer Zobrazit záložku COM Security Kliknout na Edit limits... pro Launch and Activation Permissions Přidat nový účet/skupinu s právy Remote Launch a Remote Activation Kliknout na Edit limits... pro Access Permissions Vybrat Anonymous Logon a přidat volbu Remote Access Securing a Remote WMI Connection WMI ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
blog.vyvojar.cz/radimZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews