Back to Park City!


07-07-2009 22:12 - Zdroj: www.blog.bikeusa.cz
Koncem èervna jsem mìl možnost po dvou letech opìt navštívit staré dobré Park City. Aèkoli jsem si to pùvodnì moc nepøipouštìl, navštìva mì nakonec poøádnì "dostala" - vždy jsem tohle mìsteèko nìjaký èas považoval za svùj domov! To, že mì poznali borci v místním bike shopu, nebo že jsem mohl èlovìku, který tam nikdy nebyl, ukázat svùj bývalý bikový revír, mì hned hodilo na sentimentální patriotickou kolej. Moc se toho nezmìnilo - zejména na trailech, ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.blog.bikeusa.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews