Energie lidského těla


14-06-2012 13:47 - Zdroj: someonecz.blogspot.com
Tento článek je polopatickým vysvětlením toho, o čem jsem psal v článku Alternativní dodávky energie.Lidské tělo je mnohobuněčný organismus. Buňky potřebují ke svému životu energii. Tu získávají rozkladem adenosintrifosfátu – ATP. ATP je tedy palivo. Přesněji řečeno, je to palivový meziprodukt. Primárním palivem lidského těla jsou totiž cukry, tuky a proteiny (zkrátka jídlo). Jejich rozkladem mj. vzniká právě adenosintrifosfát, který představuje životní energii buněk. Aby mohla buňka přežít, musí se nacházet v určitém teplotním rozmezí. Tepelná energie lidského těla vzniká chemickými pochody basálního metabolismu. Pochopitelně je tepelný výkon těla omezený, a proto např. v zimě vyhledáváme vytápěné místnosti. Ve fyzikálním slova smyslu, člověk se ještě dokáže zahřát prací svalů. Např. když si v zimě zacvičíte, abyste se zahřáli. Třetí energií lidského těla, je elektrická energie. Ta je všudypřítomná a ovládá např. jak kontrakce svalových vláken, tak se podílí i na vypuzení insulínu z pankreatických beta buněk. Společnou vlastností všech výše uvedených energií je to, že je lze změřit v SI jednotkách. A zároveň je lze nezávisle prokázat, aniž by bylo nutné v jejich existenci věřit. Možná už jste někdy slyšeli o Reiki, čakrách, bio-energii, negativní a pozitivní energii, zemské energii, vitální energii, virgulí měřených energiích, orgonitu a jiných energiích, které s vědou nemají vůbec, ale vůbec nic společného [96, 146]. Tedy kromě toho, že vás matou překrouceným významem fyzikálního pojmu. Jsou tedy opakem výše uvedených, vědecky prokázaných energií. Nemohu si pomoci, ale pseudovědecké energie vidím jako nebezpečné a nemorální. Nebezpečné jsou v případě, že ten, kdo je propaguje, v jejich existenci skutečně věří. Takovému člověku chybí hranice, za kterou by už nešel, aby ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
someonecz.blogspot.comZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews