Logika vědeckého zkoumání


19-09-2018 14:59 - Zdroj: kojot.name
Logika vědeckého zkoumání je jedním z nejdůležitějších děl rakouského filosofa a teoretika vědy, kritického racionalisty Karla Raimunda Poppera, dílem, jemuž (spolu s kritikou totalitních postojů) věnoval celý svůj život. Podívejme se tedy, co v této objemné, více než šestisetstránkové, knize nalezneme… V předmluvách, zvláště pak v předmluvě k prvnímu anglickému vydání, nás autor seznamuje s východisky svého myšlení, které je dobré mít při četbě na paměti. Narozdíl od logických pozitivistů se Popper nedomnívá, že neexistují žádné filosofické problémy a že lze vše zredukovat na problematiku používání jazyka. Píše: “Já však jsem přesvědčen, že existuje alespoň jeden filosofický problém, o nějž se zajímají všichni myslící lidé. Je to problém kosmologie: problém pochopení světa – včetně nás samých a našeho poznávání jakožto součásti světa. Jsem přesvědčen, že veškerá věda je kosmologií, a zajímavost filosofie, stejně jako vědy, spočívá pro mne výhradně v jejím přínosu ke kosmologii.” (s. XVI) K dalším východiskům, patří teze, že neexistuje žádná určitá metoda filosofie, která by jí byla vlastní – filosofové jsou svobodní ve výběru metody. Poté se obrací k ústřednímu problému epistemologie, který byl vždy problémem růstu vědění. “A růst vědění lze studovat nejlépe tak, že studujeme růst vědeckého vědění.” (s. XVI) Proč tomu tak je? Protože, odpovídá Popper, vědecké poznání je jakoby zvýrazněný zdravý rozum (s. XXIV). Kniha samotná je rozdělena na tři (respektive čtyři) nerovnoměrné části. První část, jež má pouze dvě kapitoly, část druhou, nejobsáhlejší (8 kapitol), Dodatky a Nové dodatky. První část knihy – Úvod do logiky vědy – (strany 4-37) je uvedením do celého díla, představením autorových tezí ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
kojot.nameZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews