Nietzsche (zamyšlení nad důležitostí filosofie a recenze knihy)


03-09-2018 15:25 - Zdroj: kojot.name
Tato recenze je určena především pro potřeby satanistů, i když může být pochopitelně podnětná pro kohokoli. Než se obrátím k titulu, jímž se hodlám zabývat, zmíním krátce něco málo o satanismu a filosofii. Satanismus lze pokládat za způsob života či životní filosofii, ale to pochopitelně neznamená, že by každý satanista měl být filosofem. Zde musím zdůraznit, že filosofem v žádném případě nemíním člověka, který je schopen (obvykle v hospodě) přemoudřele žvanit o životě, vesmíru a vůbec, nýbrž člověka, který je schopen a ochoten přemýšlet a psát o základních podmínkách naší zkušenosti, bytí ve světě či o tom, co to vlastně znamená být člověkem. K tomu je třeba disponovat určitým ne zcela snadno definovatelným darem a dále pak sumou znalostí, jež jsou potřeba k tomu, abychom věděli, o čem už v minulosti myšleno bylo a jakým způsobem. Chce-li být člověk “milovníkem moudrosti” v pravém slova smyslu, musí hodně číst, hodně přemýšlet a hodně pochybovat. A musí se smířit s faktem, že – narozdíl třeba od vědce – nejspíš nikdy nevymyslí “něco praktického”. Má však šanci inspirovat druhé natolik, že ti “něco praktického” nakonec vymyslí (takto třeba inspirovala filosofie jazyka a logika kybernetiku a informatiku). Filosofie představuje ohromný inspirační zdroj pro každého, kdo je ochoten věnovat jí třebas i jen letmý pohled, tedy i pro nefilosofa. Zde musím zdůraznit, že je v naprostém pořádku, že existuje spousta inteligentních lidí, kteří nejsou filosofy! Dovedete si představit tu hrůzu, jaká by nastala, kdyby tomu tak bylo? Takže to, že jste satanista a nejste přitom filosof, je v naprostém pořádku. Nicméně i inteligentní nefilosof by měl znát základy filosofického myšlení – především ty, které se vztahují k jeho světonázoru. Vrátím-li ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
kojot.nameZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews