Každodenní adorace ve slovanské magii (verze Lucienne a Kojota)


27-08-2018 15:49 - Zdroj: kojot.name
Jak již naši věrní čtenáři postřehli, zabýváme se s Lucienne slovanskou magií. Lucienne napsala o své variantě čtyř denních adorací (pozdravy Slunci). Lucienne a v menší míře i já jsme si již dříve upravili původní adorace. Já jsem, na základě hlubokého promýšlení celé záležitosti (protože mi původní systém “neseděl”), vytvořil pracovní verzi kosmogonického mýtu a z ní vyplývající následující modifikaci každodenních adorací božstev, lišící se nejen obsahově, ale i systémově od Karikovy verze. Konkrétně došlo k nahrazení Svarožiče Perunem v jeho bojovém aspektu, Lady Mokoší v jejím milostném aspektu a konečně Proveho Svarogem. Úvodní pozdrav Matce Zemi a závěrečný pozdrav Prabog Svarogovi krásně poeticky upravila (v tomto případě na základě originálu spíše znovu vytvořila) Lucienne. Zájemci o slovanskou magii tak mají k dispozici další úhel pohledu. Takto to v současné době praktikuji já, Lucienne možná přijde s nějakými dalšími náměty. Práce budou průběžně pokračovat, změny tedy rozhodně nejsou vyloučeny. Důležitá poznámka: Nic z výše uvedeného neumenšuje primární autorství Jozefa Kariky. Struktura každé adorace je stejná – nejprve slovanská obdoba kabalistického kříže (slovanská svastika), pokračujeme pozdravem Matce Zemi tváří k severu, následuje vlastní adorace božstva odpovídajícího danému dni (směr dle povahy božstva respektive povahy jeho aspektu), a adorace je zakončena tváří k jihu pozdravem Prabog Svarogovi.Rituál je uyavřen slovanskou svastikou. 1) POZDRAV MATCE ZEMI (SEVER) Ruce s nataženými dlaněmi směřují k zemi. Matko Země, z Tebe vše pochází a k Tobě se vrací, aby pohlceno a stráveno bylo opět znovuzrozeno ve věčném koloběhu života. Děkuji Ti a uctívám Tě každým krokem, kterým se Tě dotýkám, stejně jako kamenů, rostlin, živočichů ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
kojot.nameZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews