SCM – Student Relationship Management


15-06-2007 12:00 - Zdroj: www.madcow.cz/vzorek
Bakalárka, skúšky a štátnice. Konečne je to za mnou. Celý čas mojej prípravy som rozmýšľala ako celý systém zmeniť. Ja by som zaviedla nový obor nazvaný Budovanie vzťahov so študentmi – SRM (Student Relatioship Management). Myslím, že kedy sa zaviedla podobná filozofia ako CRM i na univerzity, výstupné znalosti študenta by vyzerali inak. Tak ako klient, ktorému je venovaná veľká pozornosť zo strany firmy, utráca viac peňazí, tak podľa mňa aj študent, ktorému sa niekto venuje, nadobúda oveľa viac vedomostí. Podľa môjho názoru každý profesor by mal byť hodnotený podľa poznatkov a času, ktoré venoval svojim zverencom. Prečo by sa mali len obchodníci orientovať na dlhodobé vzťahy so svoji zákazníkmi či dodávateľmi? Táto moja nová koncepcia by stála na podobných princípoch ako CRM: - Požičiam si definíciu od Gartner Group uvedenú v časopise IT Systems a trošku by som ju pozmením pre moju filozofiu: „SRM je stratégia založená na porozumení študentov a z nej vychádza predvídanie potrieb súčasných a budúcich študentov univerzity.“ - Základom tejto filozofie by bolo budovanie partnerského vzťahu medzi žiakom a jeho učiteľom. - Tak ako firmy v súčasnosti nemôžu obsluhovať svojich zákazníkov rovnako, tak by i profesori mali chápať jednotlivé potreby študentov a dokázať sa im prispôsobiť (vyžadujem iba vzájomnú dohodu) - samozrejme ako v CRM, by sa brala do úvahy „ziskovosť“ študenta. Tým nemám na mysli finančné prispievanie do vrecka profesora, ale jeho schopnosť využívať získané vedomosti. - Prostredníctvom SCM systému by bolo možné zdieľať všetky potrebné informácie v správnom čase, na správnom mieste (podotýkam – nemal by nič spoločné so stagom) Chcela by som, aby sa prostredníctvom týchto princípov vytvoril dlhodobý vzťah, ktorý by obohacoval nielen študentov, ale v konečnom dôsledku i samotných profesorov. ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.madcow.cz/vzorekZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews