Využite CRM v marketingu


27-03-2007 14:57 - Zdroj: www.madcow.cz/vzorek
Asi najväčším problémom CRM je, že mnohí pracovníci ani len netušia čo všetko od takéhoto systému môžu očakávať. V literatúrach sa píše o systémoch vytváraných na mieru, prispôsobených požiadavkám zákazníkov. Ale až tak ružové to nie je. Vy síce viete ako funguje vaša firma, a čo by potrebovala zlepšiť, ale nepoznáte konkrétne nástroje. A pri súčasnom vývoji technológie je to takmer nemožné obsiahnuť všetky novinky. Aj keď len z oblasti CRM. Myslím, že môžem preskočiť základné funkcie ako je zber údajov o zákazníkoch či dodávateľoch, riadenie príležitostí, vytváranie cenových ponúk atď. V tomto článku by som sa zamerala na marketingové oddelenie. Pre jeho potreby bol vytvorený systém Campaing management (Marketing automation). Je vhodný najmä pre veľké organizácie s veľkým počtom zákazníkov (viac ako sto tisíc) retailového segmentu alebo segmentu malých firiem. Funkcie Campaign management je možné rozdeliť do troch oblastí marketingovej kampane: - Plánovanie - Uskutočnenie - Vyhodnotenie Pri plánovaní kampane by mal systém podporovať tieto činnosti: - Nástroj na voľbu cieľovej skupiny. Tento nástroj je schopný vybrať cieľovú skupinu;a to buď staticky pre jednotlivú kampaň alebo dynamicky pre opakujúce kampane alebo kampane riadené udalosťami. Dynamicky znamená, že vyberie cieľových zákazníkov podľa vašich kritérií, napríklad „tí, ktorý majú určitý obrat a spolupracujú s nami viac ako štyri roky“. - Základné informácie o kampani a jednotlivých spôsoboch komunikácie. Tu sa zadáva popis kampane, načasovanie, jej zmysel a návratnosť. Je dobré využívať jednoduchá klasifikácie, ktorá uľahčí ďalšie vyhodnotenie. - Finančné informácie o kampani, jej návratnosť. Zahrňuje náklady na komunikáciu, ostatné fixné a variabilné náklady, ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.madcow.cz/vzorekZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews