Stručný prehľad o CRM


15-03-2007 08:00 - Zdroj: www.madcow.cz/vzorek
Problematikou CRM sa zaoberajú mnohí autori a máte na výber z veľkého množstva dostupnej literatúry. Ale ako si nájsť tú správnu pre vás? V tomto článku predstavím knihy, ktoré majú čitateľovi priblížiť filozofiu CRM. Hlavný prínos spočíva v cenných radách ako vybudovať verné a pevné vzťahy so svojimi zákazníkmi. V našej knižnici som našla štyri takéhoto zamerania. BUREŠ, Ivan, ŘEHULKA, Pavel. 10 zlatých pravidel péče o zákazníka. 1. vyd. Praha : Management Press, 2002. 158 s. ISBN 80-7261-056-2. Ide o vynikajúcu knihu, ktorú doporučujem najmä pre malé a stredné podniky. Autori poukazujú na to, že riadenie vzťahov má svoje pevné pravidlá. Je dobré ich poznať a rešpektovať. Táto kniha vám otvorí nové pohľady, nové možnosti a príležitosti. Prinúti vás nazerať na obchod z ohľadu zákazníka a pritom vám vnukne mnoho inšpiratívnych nápadov. Je doplnená veľmi podnetný príkladmi z praxe. Autori ponúkajú najmä praktické rady ako by ste mali analyzovať svoju firmu z pohľadu zákazníka, ako s nimi komunikovať, ako vzbudiť u nich dôveru a spokojnosť… . FOSTER, Timothy. Jak získat a udržet zákazníka. 1.vyd. Praha: Computer Press, 2002. 117 s. ISBN 80-7226-663-2. Táto kniha mi pripadá ako manuál pre firemné procesy. Taktiež je zameraná najmä pre malé a stredné podniky. Na prvý pohľad sa môže zdať, že sa zameriava iba na otrepané a nič nehovoriace fráze typu: Buďte ľahko k zastihnutiu, zdvíhajte rýchlo telefón, naúčtujte prehnanú cenu kvôli nezmyselným príplatkom… Na druhú stranu pripomína jednoduché pravdy, na ktoré podniky v zhone zabúdajú. Je dobré si ju prečítať či jednotlivé rady a tipy fungujú vo vašom podniku. Sú to možno len maličkosti, ale práve tie môžu rozhodnúť pri výbere zákazníka práve pre vás. STROOBACKA, Kaj, LEHTINEN, Jarmo R. Řízení vztahů se zákazníky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.madcow.cz/vzorekZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews