Skutočne potrebujete CRM systém?


04-03-2007 10:00 - Zdroj: www.madcow.cz/vzorek
I keď sa v súčasnosti CRM považuje za jeden z najdôležitejších prvkov konkurencieschopnosti 21. storočia, neznamená to hneď, že každá firma musí zaviesť zložitý systém. Táto investícia sa vám nemusí vrátiť ak: - sú si vaši zákazníci podobný - poskytujete im obmedzený počet produktov alebo služieb - produkty alebo služby majú dlhú dobu životnosti - nepotrebujete zdieľať informácie medzi viacerými kanceláriami, či obchodníkmi V tomto prípade pre osobný kontakt môžete využiť: SW pre správu kontaktov, šablóny pre tvorbu ponúk (napr. MS Excel), objednávky môžete spracovávať emailom. Na analýzu svojich zákazníkov môžete využiť napríklad tabuľkový procesor (za pomoci jednoduchých makier sa dajú nastaviť rôzne výpočty a reporty). Tento názor vyjadruje aj Philip Kotler v článku Masterclass in Marketing‎[1]. Najväčší prínos CRM systémov vidí pre priemysel s veľkým objemom dát, ako napríklad bankovníctvo, kreditné karty, poisťovníctvo a komunikácie. Nevidí jeho využitie v priemysle, ktorý je zameraný na široký spotrebiteľský trh s lacnými produktmi, napr. Coca-Cola. Mali by ste sa však zvážiť potrebu CRM riešenia v prípade: - vaši hlavní zákazníci majú veľmi odlišné charakteristiky - predávate široký sortiment produktov a služieb - zákazníci pravidelne menia produkty a služby, ktoré poskytujete - kontakt so zákazníkmi prebieha rôznymi spôsobmi: v obchode, on-line, po telefóne - máte viac kancelárií či pracovníkov, ktorí potrebujú rýchlo a ľahko zdieľať informácie Či už potrebujete drahé systémy alebo nie, nemali by ste na zmenu podnikovej kultúry. Pretože ako povedal Kotler v článku: „Adding technology to an old organisation only makes it a more expensive old organisation.” (Pridaním technológie do starej spoločnosti vytvoríte iba o čosi starú spoločnosť.) Použitá literatúra: 1. CRAINER, ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.madcow.cz/vzorekZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews