CRM pre malé podniky: Ako začať?


27-02-2007 09:07 - Zdroj: www.madcow.cz/vzorek
Nemalá časť podnikateľov sa domnieva, že budovanie CRM je iba pre veľké firmy. Tento názor pravdepodobne vznikol na základe toho, že CRM do ČR rozšíril prostredníctvom veľkých nadnárodných spoločností. Keďže zamestnávali veľké množstvo pracovníkov, ktorí obsluhovali tisíce klientov, potrebovali aj zložité a nákladné technológie na riadenie vzťahov so zákazníkmi. V posledných rokoch sa však mnohé malé firmy presvedčili o opaku a zistili, že aj pre to má prínosy. Ako začať? V prvom rade by ste mali obsiahnuť základné informácie. Podľa môjho názoru, budovať CRM bez znalostí je strata času a peňazí. Môžete si vybrať z veľkého množstva dostupnej literatúry či webových stránok zaoberajúcich sa touto problematikou (pre ľahší výber pripravím malý prehľad). Je dobré skontaktovať sa s firmou, ktorá už má nejaké skúsenosti za sebou. Samozrejme, že nemôžete očakávať od konkurencie, že vám prezradí svoje know-how. Môžete sa však obrátiť na vašich zákazníkov či dodávatelia, ktorí riešili rovnaký problém, alebo nájsť veľkostne podobnú firmu z iného oboru. Síce nemôžete použiť rovnaký systém ako oni, ale môžete sa vyvarovať podobným chybám. V neposlednej rade môžete využiť študentov ekonomických alebo marketingových vysokých škôl prostredníctvom zadania diplomovej práce na téma Analýza implementácie systému CRM do firmy. Ak máte za sebou teoretickú prípravu, mali by ste sa zamyslieť nad potrebami vašej firmy. Stanovte si jasné ciele, očakávania a predstavy (ako pomôcku si skúste predstaviť, ako by mala firma ideálne pracovať po zavedení CRM). Na základe nich potom môžete rozhodovať o dostupných technológiách. Pre malé firmy s obmedzenými finančnými zdrojmi by som doporučila jednu z týchto možností: Free CRM Postupné nasadzovanie CRM Využitie služieb APS Free CRM je voľne šíriteľný ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.madcow.cz/vzorekZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews