Která strana myslí na práva zvířat a vegetariány?


17-10-2013 12:37 - Zdroj: vegetarian.blog.cz
Blíží se volby a proto jsem se rozhodl udělat výjimku a vložit několik bodů z volebního programu strany zelených. Bez ohledu na to, zda má nebo nemá Strana zelených šanci cokoliv v našich zatuchlých vodách změnit, faktem zůstává, že jiná strana ve svém programu nemyslí na zvířata, vegetariánské stravování, biopotraviny, genetickou modifikaci atp. Pátral jsem v programech ostatních stran a slovo "zvířat" nebo "potraviny" se v nich vyskytovalo jen velmi málo nebo dokonce vůbec. SZ má jako jediná dokonce odbornou sekci pro ochranu zvířat Celý program SZ zde Několik bodů z programu: 88. Zastavíme komerční pěstování geneticky modifi- kovaných plodin a navrhneme povinné označování výrobků, které pocházejí od zvířat krmených těmito plodinami. 126. Zachováme povinnost obce postarat se o opuštěná zvířata a útulky. 127. Odmítáme pokusy a testování kosmetiky na zvířatech, podporujeme zavádění alternativních způsobů testo- vání v průmyslu, vědě a medicíně. 128. Budeme prosazovat zákaz využívání divokých druhů zvířat pro představení v cirkusech a varieté. Nesou- hlasíme se zapsáním cirkusů se zvířaty na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. 129. Zrušíme zákonnou výjimku na ochranu zvířat proti týrání, která umožňuje porážku zvířat bez předchozí- ho omráčení z náboženských důvodů. 130. V rámci Společné zemědělské politiky (SZP) EU pod- poříme chovy s vyšší úrovní životní pohody (welfare) zvířat. Prosadíme zákaz transportu jatečních zvířat na vzdálenost větší než 300 kilometrů a zákaz jejich pře- vážení přes území ČR. Prosadíme úplný zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v České republice. 33. Podpoříme zdravou výživu v základních školách aktu- alizací spotřebního koše pro školní jídelny, zastavíme prodej nezdravých potravin a nápojů s vysokým ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
vegetarian.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews