FILOSOFIE VEGETARIÁNSTVÍ


27-04-2006 22:26 - Zdroj: vegetarian.blog.cz
FILOSOFIE VEGETARIÁNSTVÍLiteratura stará několik tisíc let (Bible, Ovidius - Proměny, Védy) dokazuje, že myšlenka vyhýbání se úmyslnému zabíjení není nijak nová. I novější autoři se vyjadřují v tomto smyslu kladně (V. Hugo, G. B. Shaw, G. Toynbee, I. B. Singer, M. Kundera a mnozí další.).Principů, proč býti vegetariánem, je více - jsou to hlediska zdravotní, etická i estetická, ekonomická, politická, environmentální, i duchovní a náboženská.Zásadně se vegetariáni dělí na dvě veliké skupiny - vegetariány egoistické a vegetariány altruistické. První jsou hlavně přesvědčeni, že vegetariánstvím, jako velmi vhodnou dietou prospívají svému organismu, zdraví a dlouhověkosti (a mají zajisté pravdu). Altruistickým vegetariánům nesejde tolik na vlastním zdraví, ale snaží se vyhnouti vraždění (a to i zprostředkovanému) v zájmu obětí, domnívajíce se také, že mohou přispěti ke snížení agresivity lidí, která často směřuje k vraždění sebe samých. Obvykle jde o zabíjení organismů s nervovou soustavou podobnou naší, o nichž víme, že cítí bolest a jsou schopny i psychického vnímání. Nejde tedy pouze o živočichy teplokrevné (požívání ryb v dietě není vegetariánstvím, leč formou postní stravy), což vše se ovšem týká pouze lakto-ovo-vegetariánů, požívajících zvířecí produkty.Vegani (také "striktní vegetariáni") však nepožívají ani zvířecí produkty (a nepoužívají je ani k účelům ošacení, či k účelům technickým) a mají tedy svou filosofii důslednější, neboť za stravou vegetariánů je stále zprostředkovaná vražda již nedojící dojnice a nesnášející nosnice.Racionálně uvažující vegetariáni a vegani ovšem nesouhlasí s různými projevy asketismu (obvykle náboženského), stravovacími filosofiemi nevědeckými (makrobiotika) apod.Frutariáni (také "fruktariáni") pak požívají stravu složenou pouze ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
vegetarian.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews