Duchovní hlediska


27-04-2006 21:05 - Zdroj: vegetarian.blog.cz
Duchovní hlediska "Ten (kdo jí maso) nemůže porozumět Bohu." (A.Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda, přednáška ze Šrímad Bhágavatamu, 28. května 1976, Honolulu, Havajské ostrovy) Vegetariánství lze vystopovat v původním učením všech náboženství světa. Časem však začaly být mnohé z jejich příkazů nesprávně vykládány, záměrně měněny či jednoduše vypouštěny.Židovsko-křesťanská tradice Ve Starém zákoně je vegetariánský životní styl popisován jako dokonalý. Kniha Genesis (1:29) uvádí: "A Bůh pravil, Dal jsem vám každou bylinu na zemi nesoucí semena i každý strom nesoucí ovoce se semeny; ty vám budou pokrmem." To je výrok jasně svědčící ve prospěch vegetariánské stravy. Kniha Exodus (20:13) přikazuje: "Nezabiješ". Původní hebrejský text praví "lo tirtzach", což je odvozeno ze slova "ratzach", vražda. Slovo pro zabíjení je "harog" - jinými slovy, zabíjení není zakázáno, ale regulováno, v souvislosti s jídlem předpisy tykajícími se oběti. Je však mozné zabíjet na obranu dharmy.V Bibli lze samozřejmě nalézt také pasáže, kde Bůh lidem jíst maso dovoluje, jako například Noemovi a během Exodu. Téměř všechny tyto případy však byly vyjímkami, které by neměly být vytrhávány z kontextu ve snaze ospravedlnit pojídání masa z náboženského hlediska. Po potopě se Noe ocitl v tísni - veškeré rostlinstvo bylo zničeno a Bůh mu proto dovolil - nikoliv přikázal - jíst maso (Gen. 9:3). V Genezi 9:4 Bůh znovu upomíná, že se nesmí jíst maso obsahující krev, a následující dva verše jasně uvádějí, že lidé, kteří zabíjejí, budou na oplátku sami zabiti. Někteří vědci zjistili, že když Noe dostal svolení jíst každého živého tvora, bylo použito řeckého slova "herpeton", které doslova znamená "plaz". [4]Řecké slovo pro maso zní "kreas" a ve spojení s Ježíšem Kristem není nikdy použito - slova přeložená jako ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
vegetarian.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews