Skrytá cena masa


27-04-2006 21:02 - Zdroj: vegetarian.blog.cz
Vegetariánství"Moderní civilizace je soustředěna kolem zabíjení zvířat." (Šrímad Bhágavatam 4.27.11, výklad)Skrytá cena masa Jedním z hlavních problémů moderní civilizace je hlad. Podle Véd je nouze výsledkem negativní karmy vytvořené zkázonosnou činností světové populace, nikoliv výsledkem přelidnění. Země dokáže poskytovat každému, kdo žije na jejím povrchu, veškerou potravu potřebnou k životu. Nedostatek si způsobujeme vlastní chamtivostí a necitlivostí vůči ostatním živým bytostem, jako například zvířatům, která zabíjíme. Přes polovinu ročního úbytku lesních porostů na světě má na svědomí mýcení lesů pro zajištění pastvin pro dobytek. Ten spotřebuje zhruba polovinu světové produkce obilovin. Z obilí, které se stává potravou dobytka, přichází vniveč 90% proteinů a získání 1 kilogramu hovězího masa navíc vyžaduje 500 krát více vody než získání stejného množství obilí. Jelikož "výroba" 1 kg hovězího vyžaduje 16 kg obilí, chov dobytka je velmi neefektivní [1]. Z ekonomického, biologického, etického a duchovního hlediska nejsou vegetariánství a ochrana krav prospěšné pouze lidem, ale lze je chápat i jako komplexní řešení celé spleti problémů, kterým svět nyní čelí. Podívejme se spolu blíže na ty nejdůležitější z nich. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
vegetarian.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews