Pedagog a homosexualita část 3.


09-08-2007 14:34 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
5. TÉMA HOMOSEXUALITY VE ŠKOLES tématem homosexuality se setkáváme ve dvou rovinách. Jednak jako součástí rodinné a sexuální výchovy a jednak při potenciálním setkání s příslušníkem této sexuální minority mezi studenty. Jak si ale ukážeme, obě roviny se mnohdy překrývají.Zachováme-li tradiční 4 % prevalenci homosexuality, pak je pravděpodobné, že na každé škole se vyskytuje nějaký mladý gay či lesbička.Vzhledem k tomu, že si mnohdy svou orientaci plně neuvědomuje a nepřipouští, pak mu právě osvěta může pomoci najít jeho místo v lidské společnosti, nijak nezatížené vlastními předsudky.Jak můžeme mladému člověku pomoci? Pedagog se může pokusit vytvořit přátelskou apřijímající atmosféru k lidem, kteří svůj život prožívají odlišně od majoritní společnosti. Mnohdy postačí prosté vyjádření vlastního názoru, zvláště pokud je tolerantní. Taková atmosféra mezi studenty pak napomáhá pozitivnímu průběhuprocesu sebeuvědomování a sebepřijetíu gayů a lesbiček. Není neobvyklé, že si pak student vybere právě tohoto pedagoga a svěří se mu se svými obavami či starostmi.Pedagog také přinášíodborné informaceo homosexualitě. Mladý člověk se tak mnohdy poprvé dozvídá (bez pejorativního nádechu) o životním stylu gayů a lesbiček. Proto je nesmírně cenné, pokud tyto informace jsou moderní, vysoce odborné a zbavené předsudků, které by již dopředu předurčovaly způsob, jak si je děti "zpracují". Lze tak omezit bulvární způsob zobrazování tohoto tématu v mnohých médiích.Lze si snadno představit, jak to působí na mladého gaye a lesbičku. Cítí oporu nejen u pedagoga, ale potažmo i u svých spolužáků. Mladí homosexuálně orientovaní lidé bývají obecně citově a duševně křehcí a odmítavá reakce či nepochopení jim může velmi ublížit.Často traumaticky prožívají odmítavé postoje společnosti.Není však ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews