Novinky v bilogické podmíněnosti homosexuální orientace


03-02-2007 12:41 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
ÚvodStále více lidí je přesvědčeno o tom, že sexuální orientace není otázkou volby, ale že je především biologicky podmíněna. Souvisí to s pokračováním výzkumů, které tuto podmíněnost v mnoha směrech prokazují i s jejich následnou popularizací.Biologický výzkum však leckdy bývá nejednoznačný, a ne všechny data se podaří replikovat. Lze předpokládat, že vznik homo- či heterosexuální orientace může ovlivnit více kauzalit a že u člověka se nepochybně nejedná o monogenní dědičnost s jednoduchou expresivitou.Zároveň dochází k vytváření nesmiřitelné a ideově podmíněné odborné či spíše pseudoodborné opozice, která získaná fakta nejen zpochybňuje (na což by měla právo), ale i selektuje a zkresluje. Typickým příkladem je izolované uvádění Riceova genetického výzkumu, který jako jediný Hamerovu práci o častějším výskytu genu v úseku q28 X chromozomu u homosexuálních mužů nepotvrdil nebo interpretace Mustanského výzkumu na autosomech jako zpochybnění nejen Hamera (který je navíc spoluautorem v této studii), ale i genetické podmíněnosti sexuální orientace vůbec. Dokonce i u animálních studií je zdůrazňováno, že biologičtí orientovaní autoři přehlížejí psychosociální aspekty.I laici pak hromadně rozesílají tyto předem připravené argumenty na nejrůznější místa, tak jak to známe u náboženských sekt.Jako společenský jev pocházejí tyto aktivity především z USA, kde je soustředěno i nejvíce odborníků (NARTH), kteří se k tématu vyjadřují. Ale i u nás je několik lékařů, kteří se tímto jednostranným pohledem vyznačují a snaží se ho zaštítit zdáním odbornosti. Zamítnutí registrovaného partnerství prezidentem tyto aktivisty povzbudilo, neboť ho považují za další politické přijetí a potvrzení svých názorů. Celý spor tak připomíná obdobné názorové střety mezi evolučními darwinisty a kreacionisty ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews