Byl vir HIV vyvinut člověkem? II.


09-01-2007 12:57 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
AFRICKÝ PŮVOD AIDSByl HIV na konci sedmdesátých let zavlečen mezi miliony Afričanů při očkování proti neštovicím sponzorovaném Světovou zdravotnickou organizací? Je známo, že v buňkách zvířat i lidí přežívají všechny druhy virů, včetně virů dosud neobjevených, a při výrobě virových vakcín je často používáno buněčných kultur zvířecí tkáně. Z toho důvodu při výrobě vakcín stále hrozí možnost nakažení vakcíny zvířecím virem.Přes největší obezřetnost při výrobě přežívají zvířecí viry proces zpracování vakcíny. Například během padesátých let byly miliony lidí očkovány proti dětské obrně vakcínou nakaženou "SV-40", virem kočkodanů zelených, způsobujícím rakovinu. Takovéto problémy s nakaženými vakcínami jsou většinou před veřejností tajeny. A přece i přes známé nebezpečí farmaceutické společnosti i lékaři neustále odmítají jakýkoli náznak toho, že AIDS mohl být důsledkem vakcín nakažených zvířecím virem. Viry rakoviny zvířat jsou též obsaženy v séru z plodu telete, kterého se běžně užívá jako laboratorní výživné látky pro buněčné kultury zvířecí a lidské tkáně. Viry v telecím séru mohou být jako nákaza přenášeny i do konečného vakcínového produktu. Problém nakažení vakcíny sérem z plodu telete a jeho spojitost s AIDS je předmětem dopisu J. Groteho ("Bovine Visna Virus and the Origin of the AIDS Epidemie" / Vir visna vyskytující se u hovězího dobytku a původ epidemie AIDS) zveřejněného v říjnu 1988 v Journal of the Royal (London) Society of Medicíně (Žurnál královské londýnské lékařské společnosti). Grote zpochybňuje teorii kočkodanů zelených a ptá se, zda AIDS nemohl být způsoben nakažením laboratorně užívaného séra z hovězího plodu virem visna vyskytujícím se u hovězího dobytka. Vir visna je vzhledově podobný HIV. Grote, jenž zkoumá AIDS v Londýně, ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews