Postoje k homosexualitě v Evropské unii


03-01-2007 20:23 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
POSTOJE K HOMOSEXUALITĚ V EROPSKÉ UNIIV Eurobarometeru č. 66 najdeme postoje obyvatel k Evropské unii. Za Českou republiku odpovědi sbírala agentura AISA. "Eurofilnější" jsou mladí a vzdělanější lidé a celkově mají převahu nad euroskeptiky. Na obou pólech dominují původní poddaní britského krále. Největšími eurooptimisty jsou Irové a euroskeptiky Britové (spolu Rakušany). Češi vycházejí v tomto porovnání jako umírnění eurooptimisté. Z nových členů jsou největšími eurooptimisty Slovinci, Litevci a Poláci, největšími euroskeptiky Maďaři. Noví členové se také příznivěji staví k rozšíření EU.Průzkum názorů se týkal i některých sociálních otázek. S akceptací homosexuálního manželství (případně registrovaného partnerství gayů a leseb) jako evropské hodnoty vyjádřilo souhlas 44% respondentů a nesouhlas 49% dotázaných. Tazatelé vybírali z pětibodové škály odpovědí. Za povšimnutí stojí fakt, že mezi příznivci převažují ti, co jsou spíše pro (u nás je jich více než dvojnásobek těch proti rozhodně ano), tak mezi odpůrci podobně dominují ti, co jsou rozhodně proti. S adopcí dětí homosexuálními páry v celé Evropě by souhlasilo 32% respondentů a 61% jich bylo proti. Kladné odpovědi pak odpovídají součtu těch, co jsou spíše a rozhodně pro.Největší toleranci k homosexualitě vyjádřili očekávaně Holanďané (82% podpora manželství a 69% podpora adopcí), následovaní Švédy (71% a 51%) a Dány (69% pro manželství). Nicméně pro podporu adopcí se ani v Dánsku nevyslovilo více než 44%.Více než polovina respondentů souhlasila s homosexuálním manželstvím ještě v dalších pěti zemích (všechny již nějakou formu manželství či registrovaného partnerství přijaly) - Belgie(62%), Lucembursko (58%), Španělsko (56%), Německo a Česká republika (oba 52%). Nad průměrem Evropské unie ještě skončily v podpoře manželství ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews