Slovníček základních pojmů s odkazy Q-Z


02-01-2007 11:27 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
Qqueerdoslovný význam: podivný, podivínský, zvláštní. Dnes se užívá pro označení homosexuálů tj. teplý. V osmdesátých letech 20. stol. se hnutí gayů a AIDS aktivistů rozhodlo přijmout toto označení za své. Více informací zde . Chápe se jako označení jedinečnosti a konceptuální nezachytitelnosti svého postavení. Díky tomu se rozvinula tzv. queer theory. Jedná se o filozofické myšlení, které usiluje o rozbor a přijetí pojmu queerness. V českém jazyce by se toto slovo dalo přeložit jako "kritické teploušství".RretroviryViry obsahující genetický materiál ve formě RNA, kterou jsou však schopny pomocí svého speciálního enzymu, reverzní transkriptázy, přepsat do DNA. HIV patří do skupiny retrovirů. Více informací zde.reverzní transkriptázaSpeciální enzym, jenž umožňuje retrovirům přeměnu RNA na DNA, která pak může být začleněna do genetického materiálu infikované buňky.rimmingsexuální praktika - lízání análního otvoru; za normálních okolností by při rimmingu nemělo k přenosu HIV dojít, to však neplatí pro hepatitidu a další sexuálně přenosné infekce. Více informací zde.RNAkyselina ribonukleová (zkratka z anglického ribonucleic acid); přenáší v buňce genetickou informaci uloženou v DNA; veškerý genetický materiál viru HIV tvoří molekula RNA.Ssarkomzhoubný nádor z pojivové tkáně, tedy podpůrné tkáně lidského organismu (vazivo, chrupavka, kost)scatdruh sexu při kterém se používají výkaly; za normálních okolností by při scatu nemělo k přenosu HIV dojít, to však neplatí pro hepatitidu a další sexuálně přenosné infekce. Více informací zde.sérologický testvyšetření krve, které umožní prokázat přítomnost protilátek proti viru lidského imunodeficitu. Více informací zde.séropozitivní člověkJedinec, u kterého byla v testu na průkaz protilátek proti viru HIV zjištěna pozitivita (je HIV pozitivní). Tento jedinec ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews