Vznik spolupráce


31-12-2006 12:40 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
>>>Vznik spolupráce>>>Obecné podmínky pro vznik smluvního vztahuOsoba, která projeví zájem o výkon dobrovolné činnosti musí být starší 18ti let. Občanství ČR není podmínkou, dobrovolník však musí mít legalizovaný pobyt na území ČR. Osoba musí projevit zájem o problematiku a projít vstupním pohovorem, který provede odpovědný pracovník (koordinátor dobrovolníků).Osoba, která projeví zájem o dobrovolnou činnost musí souhlasit se sepsáním smlouvy o účasti dobrovolného pracovníka na chodu České společnosti AIDS pomoc a smlouvy upravující povinnost o zachovávání mlčenlivosti Tyto smlouvy upravují dle daných zákonů (občanský zákoník; zákon na ochranu osobních a citlivých údajů; zákon o péči o zdraví lidu) práva a povinnosti vyplývající z činnosti vykonávané pro Českou společnost AIDS pomoc.>>>Jednotlivé kroky při uzavírání smluvního vztahuZájemce o výkon dobrovolné činnosti musí projít vstupním pohovorem, který je veden kompetentním pracovníkem (koordinátor dobrovolníků). Během tohoto pohovoru je zjišťována motivace zájemce, dosavadní zkušenosti, je testována míra tolerance ke specifickým marginalizovaným skupinám osob.Následně je uchazeči vysvětleno poslání organizace a její cíle, které si vytyčila. Je nutné během rozhovoru se zájemcem dojít ke konsensu aby později nedošlo k rozdílnému chápání.>>>Jednotlivé kroky před zahájením dobrovolnické činnosti· projít předvstupním pohovorem s pověřeným pracovníkem· sepsání smluv o dobrovolnické činnosti v ČSAP· účastnit se úvodního školení· absolvovat minimálně 4 cvičné služby se starším dobrovolníkem (mentorem)· samotný výkon činnosti>>>Činnosti vykonávané dobrovolníky· poradenství na Lince AIDS pomoci· služba v Domě světla· osobní asistence· pečovatelská služba· preventivní ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews