Práva a povinnosti dobrovolníka


31-12-2006 12:38 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
>>>Práva dobrovolníka a možná rizika· právo dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace, ve které chce dobrovolník pomoci· právo dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně· právo na činnost, která bude naplňovat očekávání dobrovolníka· kontakt a spolupráce s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou osobou, která je pověřena kontaktem s dobrovolníky v dané organizaci· kontakt a spolupráce s osobou, která dobrovolníkovi činnost zadává a zpět ji od něj přijímá· právo na zaškolení, výcvik, trénink· právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy) - individuálně či ve skupině společně s jinými dobrovolníky působícími v organizaci· právo říci "ne", pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka· právo vědět, zda vykonaná činnost byla efektivní - možnost účastnit se hodnotícího procesu· právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen· právo být pro výkon dobrovolné činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škody>>>Povinnosti dobrovolníka· splnit úkoly, ke kterým se zavázal· být spolehlivý· nezneužívat projevené důvěry· požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje· znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.)· být "týmovým hráčem"· ztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonává a dle toho ji navenek prezentovat· projít úvodním školením dobrovolníků· odsloužit min. 2 služby za měsíc v rámci ČSAP - Dům světla· pravidelně se účastnit setkání dobrovolníků a supervizí (1x měsíc)· účastnit se průběžných proškolování (1 x 3 měsíce) - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews