Krátký přehled historie HIV/AIDS


28-12-2006 13:31 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
Krátký přehled historie o HIV/AIDSV osmdesátých letech /1981/ se v americkém odborném časopise objevuje nenápadná zpráva o výskytu pěti případů vzácného zánětu plic v Los Angeles a čtyř případů vzácného pojivového zánětu Kaposiho Sarkomu v New Yorku - vesměs u mladých homosexuálů. Nikdo netušil, že lidstvo stojí na prahu objevení nového viru, který bude mít vliv na celé lidstvo. Alarmující bylo, že takovýchto pacientů začalo velice rychle přibývat. Počáteční období bylo poznamenáno neznalostí původce, cest šíření nemoci, možnosti ochrany atd.Z počátku, díky tomu, že se tato nemoc vyskytovala převážně u homosexuálů /u počátečních případů - zkratka GRIDS - gay related ummunodeficiency syndrom, viz.výše/, byla tato nemoc nazvána jako: "nemoc homosexuálů". Později se příznaky nemoci objevovaly nejen u homosexuálů, ale také u hemofiliků, heronoimanů/ tak označovaly v USA narkomany užívající heroin iv/, a většina nemocných pocházela z Haiti, označovaly odbornicí krátkou dobu toto onemocnění jako nemoc 4H.Koncem roku 1981 se objevují první epidemiologické údaje ukazující, že Aids je infekční onemocnění přenosné při sexuálním styku a krví.V roce 1982 shodně odborníci nazvali syndrom získaného selhání imunity, známé pod zkratkou AIDS. Tato zkratka je utvořena z anglického výrazu nemoci Acquired Immunodeficiency Syndrom /frankofóní země užívaly zkratku SIDA a v ruštině je nemoc označována jako nemoc označovaná zkratkou SPID/.Teprve v roce 1983 byl francouzským vědcem prof. Montagnierem a jeho spolupracovníky objeven virus později označován jako HIV /z anglického Human Immunodeficiency Virus - lidský virus selhání imunity/. Ovšem skoro rok trvaly určité spory mezi prof. Montaquierem a prof. Gallem z USA, který také pátral po původci AIDS, o prvenství objevu. V roce 1984 prof.Gallo objev potvrdil.Od roku 1985 je prováděna ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews