Literatura


02-11-2006 10:46 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
• ODBORNÁ LITERATURA:1. ANGE, D.: Homosexuální...,Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 1995 ISBN 80 7192-049-52. BIBLE (Český ekumenický překlad), Česká biblická společnost, 1993 ISBN 80-900881-8-X3. BLÁHA, M.: Internalizovaná homofobie - Diplomová práce, Havlíčkův Brod, 20054. BRTNÍKOVÁ, M.: Důvěrně o muži, o ženě; Naše vojsko Praha, 1992 ISBN 80-206-0205-45. BRZEK, A. - PONDĚLÍČKOVÁ - MAŠLOVÁ, J.:Třetí pohlaví;SCIENTA MEDICA Praha, 1992 ISBN 80-85526-03-46. CAPPONI, V. - HAJNOVÁ R. - NOVÁK, T.:Sexuologický slovník;Grada, 1994 ISBN 80-7169-115-17. DOBSON, J.: Výchova chlapců; Návrat domů Praha, 2003 ISBN 80-7255-082-98. HOLUŠOVÁ, D. - KROBOTOVÁ M.: Diplomové a závěrečné práce; Univerzita Palackého v Olomouci, 2004 ISBN 80-2440458-39. FADERMAN, L.: Krásnější než láska mužů; One Woman Press, 2002 ISBN 80-86356-12-410. FANEL J.: Gay historie, Dauphin, 2000 ISBN 80-7272-010-411. FEINBERG, L.: Pohlavní štvanci: dějiny translidí; Praha G + G, 2000 ISBN 80-86103-32-312. GALÁN, JUAN E.: Láska a sex ve starém Řecku; Ikar, 2003 ISBN 80-249-0244-313. GALÁN, JUAN E.: Milostný život ve starém Římě; Ikar 2004 ISBN 80-249-0410-114. JAMEK, V.: O prašivém houfci; Torst, 2001 ISBN 80-72155-X15. JANOŠOVÁ, P.: Homosexualita v názorech společnosti; Praha: Karolinum, 2000 ISBN 80-7184-954-516. JELÍNEK, J.: Biologie člověka a úvod do obecné genetiky; FIN Praha, 1994 ISBN 80-7182-027-X17. JOYEUX, H.: City, sexualita, AIDS; Portál, 1994 ISBN 80-7178-489-318. KAŇKA, P.: Abeceda homosexuality; o.s. 004.cz, 200419. Katechismus Katolické církve: Zvon, 1995 ISBN 80-7113-132-620. KON, I.: Zlatý věk stejnopohlavní lásky; GAYČKO č. 1, str.24 - 25, 2001 ISSN 1212-660821. MARHOUNOVÁ, J.: Dospívání; Empatie Praha, 1996 ISBN 80-901618-7-122. PONDĚLÍČEK, I.: Tři stupně odtajnění; Ivo Železný Praha, 1996 ISBN 80-237-2430-423. PONDĚLÍČEK, I.: Každopádně sexualita; Michal Zítko ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews