Homosexualita a rodičovství XXI.


01-11-2006 16:27 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
Hlavní problém je v tom, v čem spatřujeme (chápeme) tradiční rodinu nebo lépe řečeno vhodnou rodinu. Na toto téma se musíme dívat bez předsudků a zejména bez genderových předsudků. V podstatě jde o to, že dítě může vyrůstat ať už s jedním rodičem nebo se dvěma muži či ženami jako rodiči a na jeho sexuálním a psychosociálním či ostatním vývoji nezanechá tento fakt žádný negativní dopad (myslím tím, v samotném důsledku odlišná sexuální orientace rodičů). Tento názor je dnes velmi frekventovaný a laická i odborná veřejnost se o konkrétní dopady na dítě velmi zajímá. Bohužel dostupnost relevantních dat a výzkumů moc není. Sobotková (2003) uvádí, že rodin, kde se vyskytují rodiče gayové/lesby, je například přes 12 miliónů v USA. Zatím se o žádných celoplošně negativních důsledcích neví. Pokud hovoříme o negativních vlivech na dítě obecně, mohou se těchto rodinách samozřejmě objevovat, ale se stejnou četností jako u rodin heterosexuálních.Jedním z možných problémů se může objevovat v socializaci dítě (například ve škole se mohou objevovat různé druhy šikany nebo diskriminace ze strany spolužáků i učitelů, pramenící z nepochopení a netolerance vůči odlišnosti). Jako protiargument se nabízí, že dítě může být šikanováno i z mnoha jiných důvodů, například z důvodu jiné barvy pleti (ať už rodičů nebo dítěte) zvláštního jména, jiné fyzické predispozice apod. Kdybychom stavěli na předchozím argumentu, pak bychom nemohli dát dítě například do pěstounské péče nebo osvojení při jiné barvě pleti než jeho nastávající rodiče s odůvodněním, že by mohlo být z rasových důvodů šikanováno nebo diskriminováno.Při zamyšlení nad celkovou otázkou mě napadalo mnoho aspektů, se kterými se gayové a lesby budou muset potýkat. Jestliže vejdou do partnerského svazku a budou mít záznam i v občanském ... - Pokračovat...
addthis





Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.cz



Zašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews