Registrované partnerství XVII.


01-11-2006 15:47 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
ÚVODV této části se pokusím poukázat na pro a proti k veřejné i odborné diskusi ohledně zákona o registrovaném partnerství. Chtěl bych se zamyslet nad některými názory, které se ve společnosti v této souvislosti objevují. Tento zákon bude to mít za následek změny skoro ve všech zákonech České republiky (někde se jedná pouze o dílčí pozměnění), dále se bude muset změnit i přístup lidí (například na úřadech, v nemocnicích, na policii apod.).Ať už jsou názory na registrované partnerství a gaye či lesby většinové společnosti jakékoli, přijetí registrovaného partnerství je pro gaye a lesby nezbytné a to už ze samotného ústavního principu. Gayové a lesby mají právo mít stejná práva a povinnosti jako každý jiný občan České republiky. Konec konců platí stejné daně a poplatky jako většinová společnost a nelze jim upírat jejich ústavní, sociální a hlavně lidská práva na důstojný život.ZÁKON O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ OSOB STEJNÉHO POHLAVÍZákon o registrovaném partnerství upravuje vznik i zánik partnerského svazku, vymezuje jaké jsou podmínky pro vstoupení do tohoto svazku a také v sobě obsahuje novelizaci osmnácti zákonů, ve kterých se provádějí následné změny související se vznikem tohoto institutu. Podmínky pro vstup do partnerství jsou prakticky stejné jako jsou pro vstup do manželství. Místo, kde se partnerství bude uzavírat, určuje matriční úřad, před kterým bude prohlášení o vstupu do partnerství učiněno. Místa jednotlivých matričních úřadů budou stanoveny vyhláškou a v každém kraji bude jeden matriční úřad, který bude rozhodovat i o návrhu o změně místa uzavírání partnerství. Oba partneři budou mít stejná práva i povinnosti a budou mít možnost se zastupovat v běžných záležitostech. Partneři budou mít také vzájemnou vyživovací povinnost, která je i eventuelně možná po zrušení partnerského ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews