Názory katolické církve XVI.


01-11-2006 14:57 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍJak se katolická víra staví k registrovanému partnerství? Při projednávání v Poslanecké sněmovně ČR v roce 2005 zaslalo vedení katolické církve všem biskupům dopis, který vyjadřoval postoj katolického vyznání k partnerským svazkům stejného pohlaví. Tento dopis se pak četl ve většině katolických kostelů. Sice se už nepodepisovaly žádné petice proti přijetí tohoto zákona, ale přesto nelze s tímto dopisem souhlasit.Rozhovor s brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cirklem (2005), který je při České biskupské konferenci mimo jiné zodpovědný za péči o rodinu. Na otázku: Jaké je vlastně stanovisko katolické církve k homosexualitě a k homosexuálům, odpověděl brněnský biskup takto:"Katechismus katolické církve zamítá jakýkoliv náznak diskriminace těchto lidí. Což se ve vědomí veřejnosti prezentuje zcela opačně… Je však nutné rozlišovat homosexuální sklon a homosexuální chování. Církev nikdy nebyla proti těm, kteří se narodí jako homosexuálové, ale neakceptovala homosexuální chování. Církev uznává svobodu každého člověka v jeho rozhodování a respektuje svobodnou vůli každého jednotlivce, jak se chce chovat, ale neznamená to, že takové chování může podporovat. Je potřeba jasně říct, že homosexualita je určitá struktura osobnosti, která není schopna tíhnout k objevování myšlení a života druhé poloviny lidstva. S těmito lidmi církev hluboce soucítí, ale není možné přehlédnout, že se jedná o určitý deficit."Na otázku jaký má názor na registrované partnerství odpověděl:"Každý zákon je vždycky určitou směrnicí, jak se má člověk chovat. A jestliže mnoho mladých lidí, kteří zatím nemají ustálenou svou sexuální orientaci, se dozví o možnosti registrovaného partnerství (a mají třeba zatím ostych k opačnému pohlaví apod.) mohou být touto možností v určitém smyslu směrováni ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews