Homosexualita a katechismus XV.


01-11-2006 12:56 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
Postoje katolické církvePostoje katolické církve k homosexualitě jsou značně rozporuplné a mohou působit až zmateně. Na jedné straně nabádá katolický katechismus k akceptaci této minority a na druhou stranu je diskriminuje v projevech jejich chování. Myslím si, že nelze přijímat člověka pouze z jedné stránky jeho osobnosti a tu druhou přehlížet. Jak jsem již popsal argumenty, které církev podkládá výkladem z Písma, nejsou jasné. Bohužel církev zastává konzervativní hlediska a změna názorů na tu či onu problematiku je velmi zdlouhavým proces. Možná i proto se od katolické církve mnoho lidí odvrací. Církev nedokáže adekvátně a rychle reagovat na hekticky vyvíjející se společnost.Co nám tedy říká katolický katechismus?Článek 2357: "Homosexualita označuje vztahy mezi muži nebo ženami, kteří pociťují pohlavní přitažlivost, výlučně nebo převážně, k osobám téhož pohlaví. Během staletí a v různých kulturách se projevuje velmi rozmanitými způsoby." (Katechismus Katolické církve: Zvon 1995, str. 574) K této části bych neměl prakticky žádné výhrady."Tradice, opírající se o Písmo svaté, které představuje homosexuální vztahy jako velkou mravní spoušť, vždy prohlašovala, že "homosexuální úkony jsou vnitřně nezřízené". Odporují přirozenému zákonu." (l.c.) Zde bohužel už souhlasit nemohu. Jak jsem již uvedl v předešlých kapitolách, není interpretace Písma jednoznačná. Dalším termínem, který je do značné míry zavádějící, je "homosexuální vztahy". Bible totiž nikde nepředstavuje homosexuální vztahy. Vztah je určitým sociálním a společenským spojením dvou či více osob. Může být sice i chápán jako krátkodobý, ale kdybychom vzali katolickou argumentaci doslova, tak Bible pouze odsuzuje homosexuální styk respektive chování. Nikoli vztah dvou osob natož partnerů."Odlučují pohlavní úkon od předávání života." ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews