Homosexualita a víra XIV.


30-10-2006 16:31 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
BIBLICKÉ VÝPOVĚDI A SVĚDECTVÍ O GAYÍCH A LESBÁCHJednou z centrálních výpovědí o tom, jak je homosexualita "špatná" je příběh o Sodomě a Pavlovy výroky z listu Římanům. Jak říká teolog J. Brod (2002, str. 37) " …následování Ježíše Krista nemá být mechanickým napodobováním vnějších rysů jeho života, člověk má tedy řešit mravní nesnáze tvůrčím způsobem."Biblickou zvěst je nutno v každé době nově tlumočit. Bohužel tento přístup vyžaduje větší úsilí a tzv. mravní boj každého věřícího člověka. Pro většinu lidí je pak snadnější se více nezamýšlet nad významovou stránkou Písma a je snadnější přijmout výklad Bible od náboženských autorit jako neměnný fakt. Když srovnáváme originální řecký a hebrejský překlad Písma s různými novými překlady, dojdeme k určitým závažným rozporům, které nelze zcela ignorovat. V nových překladech se často setkáváme s odsuzováním stejnopohlavních styků (záměrně používám styků, jelikož se v Bibli nikde výslovně nehovoří o stejnopohlavní lásce či partnerství), zatímco v originálních textech jsou odkazy na homosexualitu často nejasné a dvojsmyslné. Většinou se přesně neví, zda Bible odsuzuje chrámovou prostituci nebo zda jde o odsouzení homosexuálních pohlavních styků.Samotná slova jako homosexualita/homosexuální/homosexuál se v Bibli nevyskytují. Důvody mohou být mnohé, například: tehdejší společnost nerozuměla sexuální orientaci, nechápala stejnopohlavní svazky, pro Židy znamenala homosexualita jiný životní styl, respektive jiné náboženství. Ekvivalenty pro tato označení se proto v hebrejštině vůbec nenalézají. Homosexualitu, kterou tehdejší Židé znali, představovala chrámová mužská prostituce u okolních přírodních národů jakými byly například Kanaán, Babylón aj. Dále se někdy užívalo homosexuální znásilnění u poražených národů. ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews