Homosexualita a víra XIII.


30-10-2006 16:30 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
ÚVODVíra, respektive náboženství ať už katolické, muslimské či jiné, vedou s homosexualitou nepřetržitý "boj". Tento názorový a teologický boj je veden na dvou frontách, jak na straně gayů a leseb, kteří se hlásí o uznání svých práv, tak na straně představitelů jednotlivých vyznání. Tento souboj argumentů je veden skrze debaty o tom, co je správné respektive co je v souladu s božím záměrem. Jednotlivé apely se opírají o konkrétní události nebo výroky z Bible či Koránu a jejich následnou interpretaci. Bohužel jsou tyto extrakty z Písma většinou nesprávně pochopeny. Nezáleží jen na samotném výkladu jednotlivých pasáží, ale jde i o způsob překladu těchto textů. Ve státech, kde společnost nestojí na demokratických základech, se odehrává tento souboj bohužel na jiné úrovni. Zde není možný dialog. Jedná se především o některé muslimské země, kde se víra respektive Korán stává kodifikovanou normou pro celý právní systém. Není zde tudíž pochyb, že gayové a lesby (a nejen oni) se stávají terčem persekucí ze strany státu. Některé persekuce mohou končit až usmrcením (ukamenováním, bičováním či svalením zdi, aj.) "provinilce". Poslední případ byl popsán v 70. letech 20. století v Íránu, kde došlo k ukamenování 6 gayů, za údajné provozování homosexuálního styku. Avšak mezinárodní agentury zabývající hájením lidských práv se domnívají, že k těmto trestům docházelo i v devadesátých letech 20. století a objevují se i zmínky poukazující na jednotlivé případy v současnosti naposledy v roce 2005.S politickými změnami, které se uskutečnily na sklonku 20. století, s transformací politického režimu a postupnou změnou společnosti k demokracii, se snad takovéto zločiny "v zájmu náboženství" vyskytovat nebudou. Je smutné, že i v 21. století nejsme schopni uznávat a respektovat práva menšin, zvláště pak jinak ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews