Transgender problematika XII.


30-10-2006 15:56 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
ÚVODTuto kapitolu bych rád věnoval problematice trans osob, cross-dressing, female to male a male to female aj. Na první pohled to může vypadat, že toto téma bezprostředně s gay a lesbickou problematikou nesouvisí, ale opak je pravdou. Pojítko zde spatřuji nejen s podobným historickým vývojem společnosti, ale také v tom, že gay či lesba se navíc může identifikovat s odlišným pohlavím nežli mu/ji bylo fyzicky předurčeno. Navíc obecná problematika transgender se týká osob, které se vymykají a nabourávají obecné představy společnosti o projevech jednotlivých pohlaví. Na druhou stranu si musíme jasně vymezit, kde se tématicky tyto oblasti shodují a kde se naopak diametrálně liší. Označení translidé používám v kontextu s překladem tohoto slova T. Spencerovou v knize Pohlavní štvanci autorky Leslie Feinberg, která vychází z anglického názvu transgendered people. Například podle Leslie Feinberg (2000), která vnímá trans, gay a lesbickou či bisexuální komunitu jako dvě množiny, které se vzájemně a částečně překrývají. Dále poukazuje na to, že každý gay či lesba nemusí být zákonitě transgender. Spojnicí mezi gay, lesbickou, bisexuální a trans komunitou vidí například i v tom, že homofobie a i tzv. transfobie spolu úzce souvisí, vnímání společnosti často spojuje problematiku translidí, gayů a leseb. Boj gay, lesbických a transgender organizací i jedinců dosáhne odpovídajících výsledků pouze společným bojem za uznání základních práv a svobod ve společnosti. Obecně se Feinberg domnívá, že historie trans lidí ať už z hlediska kulturního, časového, sociálního či geografického stojí na stejném základě. Tudíž utváření identity, projevy sexuality a vnímání sociálního okolí bylo napříč všemi kulturami stejné. Rupp (2001) ji pak oponuje, jelikož se domnívá, že nelze slučovat jednotlivá údobí historie či geografické umístění ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews