Lesbická historie XI.


27-10-2006 15:20 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
STOLETÍ DVACÁTÉJe zajímavé, že dvacáté století bylo daleko více prudérnější než století devatenácté. Na konci devatenáctého století bylo "romantické přátelství" mezi ženami rozšířeno prakticky na všech kolejích vysokých škol zejména v Americe a Anglii. S příchodem Freuda se však postoje zcela změnily. Zatímco v "romantickém přátelství" se reálná sexualita prakticky neobjevovala, tak po příchodu psychoanalýzy a Freudových teorií o lidské sexualitě se většině citových projevů nepřiměřeně přisuzovala sexuální stránka, která pojem "romantické přátelství" nadobro zdevalvovala. Dalším typickým znakem dvacátého století je touha po poznání s následnou kategorizací. Tyto snahy vedly i ke kategorizaci lidské sexuality jako jedné ze základních složek lidské osobnosti, místo aby tyto poznatky vedly k větší liberalizaci postojů ve společnosti vůči sexu. Láska jako romantický cit se přilnul k sexu a naopak, staly se neoddělitelnou součástí. Pokud tedy kdokoli cítil k osobě stejného pohlaví lásku, i když se jednalo o asexuální projevy, byla této lásce přiřčena i láska sexuální. Z "romantického přátelství" se tedy stal výlučně lesbický projev zahrnující genitální složku. Je zajímavé, že podobný model se přejal i dnes, i když trochu opačně. Myslím tím, že dnešní společnost (zejména česká) je shovívavější k projevům přátelství dvou žen nežli dvou mužů. Pokud se dvě ženy drží za ruce, sedí jedna druhé na klíně (například v tramvaji), objímají-li se či políbí na rozloučenou, společnost v tom nevidí nic zvláštního či apriori sexuálního. Pokud to samé udělají dva muži, jsou bez výhrad označeni za homosexuální a jejich projevy přátelství jsou brány za sexuální, tudíž na veřejnosti přinejmenším méně přijatelné.Nicméně s masovým zpopularizováním Freudových teorií věděl prakticky ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews