Lesbická historie X.


27-10-2006 15:20 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
ÚVODDle mého názoru není dobré plně spojovat mužskou a ženskou sexualitu, jelikož není odlišná pouze z biologického hlediska, ale i z historického vývoje, jak se na samotnou sexualitu u žen a u mužů pohlíželo obecně, lékařsky a sociálně. Pokud se týče homosexuality, je zde rozdílnost ještě silnější. Není tedy od věci zkusit si udělat malý exkurz do historie lesbismu potažmo feminismu, který s ním byl často spojován.LESBISMUS V13.AŽ16.STOLETÍO lesbickém milostném styku se hovoří jako o něčem nestálém, nahodilém či experimentálním. " Dokonce ani lékařské příručky z 18. století, které se zabývají sexuální problematikou, ve výčtu úchylek obvykle lesbismus neuvádějí." (Faderman 2002, str.33) Důsledky takového chování jsou přirovnávány k samohaně(masturbaci) a tudíž ji nepřikládaly tak velkou důležitost, i když samohana byla projevem "úchylné" osobnosti. Lesbické příběhy jsou v literatuře na tehdejší dobu často zmiňovány. Objevují se jak v próze, tak i v poezii. Pro pochopení takového "tolerantního" přístupu je nutné si uvědomit, že tehdejší společnost byla založena veskrze na patriarchátu, na mužském pojetí světa. Fadermanová (2002) o tehdejším myšlení hovoří jako o falocentrickém. Jinými slovy si muži natolik věřili, že lesbické projevy považovali za něco neplnohodnotného a méněcenného. Za sexualitu, které nemuseli přikládat zvláštní význam, jelikož je svou podstatou nijak neohrožovala. Pokud bylo lesbické milování předváděno pro potěchu mužů, tak ji přijímali o to více. Zatímco mužská homosexualita na tom byla hůře. Obdobný pohled na ženskou homosexualitu můžeme sledovat i v našem století. Jako podtrhnutí nestálosti lesbických vztahů se často užíval příklad básnířky Sapfó a jejího milence Faóna. Za daleko větší hrozbu se pokládal transvestitismus jak ženský, tak i mužský. Svědčí ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews