Gay historie - Novověk VII.


26-10-2006 16:31 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
STŘETY AMERICKÉHO A EVROPSKÉHO POJETÍ HOMOSEXUALITYČím blíže se snažíme proniknout k základům dnešního chápání gendru, partnerství osob stejného pohlaví musíme nalézt určitý konsensus mezi tím, jak se na homosexualitu dívají jednotliví odborníci, kteří se zabývají gay či lesbickou historií a běžní historikové. Je nutné se oprostit od dnešního pojetí fenoménu homosexuality. Jak podotýká Rupp (2001, str.22-23):"Většina historiků na konci 20. století nechápe historii jako jeden "pravdivý" příběh. Jde spíše o příběh podaný tak, jak ho můžeme nejlépe reprodukovat na základě pramenů, které máme k dispozici a prostřednictvím našich představ a hodnot,jež vyznáváme a čerpáme z našeho žití v určité společnosti a historickém období."Srovnávání americké a evropské kultury je pak dle mého mínění důležité a to nejen proto, že jsou zde markantní rozdíly v pohledu na lidskou sexualitu a to zejména v socio-kulturním kontextu, ale také abychom mohli lépe pochopit, z čeho dnešní "tradiční" postoje Američanů a Evropanů vycházejí. Bohužel se v této práci nemohu tímto tématem zabývat do hloubky.Střety původních a evropských kulturKdyž jsem se zamýšlel nad tím, který byl asi největší názorový střet evropských "přistěhovalců" na Americké půdě, byla to konfrontace se zcela odlišným pojetím role muže a ženy, sexualitou obecně a rozdílem v náboženské etice. I když samotná diference v náboženství nebyla pro Evropany takovým "šokem", jako bylo právě odlišné chápání genderu. Tradiční vnímání pohlaví jako dvou jediných a neměnných ekvivalentů byl u původního amerického obyvatelstva neznámý. To vše lze doložit nesčetnými důkazy, které nám zanechali noví osadníci. U Indiánů byl totiž zcela běžným jevem crossdressing, partnerství osob stejného pohlaví či transsexualita.Většina těchto kmenových kultur ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews