Gay historie - Řecko VI.


26-10-2006 16:09 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
Gayové a lesbičky se v naší historii objevují stále, na co zde chci upozornit je to, že jejich význam, četnost a osobitost v lidské historii je nepopiratelná a přesto na ně zapomínáme nebo záměrně zamlčujeme fakt, že ta či ona osoba byla či je homosexuální. Je zřejmé, že posuzovat člověka pouze podle jeho orientace je omezené, ale stejné je to i s jejím zamlčováním. Mapovat jak se na homosexualitu dívali naši předkové, její vývoj v lidské společnosti, je důležité proto, abychom mohli historické souvislosti lépe reflektovat, správně chápat a poučit se. I přesto je velmi obtížné se v těchto starověkých kulturách orientovat a reprodukovat nám poznané historické odkazy. Uvědomuji si, že se ocitám na tenkém ledě a pokud činím závěry, jedná se zejména o mou interpretaci a to, jak jsem porozuměl pramenům, ze kterých jsem čerpal.STAROVĚK A GAYOVÉO tom, jak starověké společnosti chápaly homosexualitu, se dnes můžeme spíše dohadovat či spekulovat a to zejména na odborně historické úrovni. Můžeme stavět na písemných pramenech, památkách či malbách v chrámech apod. O raně pospolitých či kmenových společnostech, kde čerpat z těchto pramenů není zcela možné, je to s úvahami ještě těžší. I přesto se našly malby v pravěkých jeskyních, které znázorňovaly kopulační pohyby mezi dvěma muži. Lze z toho usuzovat, že se jednalo o ritualizované chování, které mělo magický podtext a tudíž měl tento akt dopomoci k úspěchu při lovu zvěře. Prakticky ve většině kmenových společenstev, kde se homosexualita objevovala, byla přijímána pozitivně, jelikož gay sex či zpodobňování takového aktu bylo spojeno s náboženstvím či magickými obřady. O gay životě, vnímání homosexuality jako jiného vzorce chování a cítění, zde hovořit nemůžeme.V první významné kultuře, kde homosexualita nebyla spojena pouze s ritualizovaným chováním, ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews