Coming out IV.


23-10-2006 12:32 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
COMING OUTÚVODK tomuto procesu je nutné dodat, že jeho vývoj je zcela individuální. Jeho délka a intenzita je určována především tím, jak rychle dokáží správně akceptovat nejbližší lidé (zpravidla rodiče) samotnou homosexualitu daného jedince. Primárně tedy nejde pouze o přijetí vlastní homosexuality, ale hlavně jde o sociální přijetí nejbližších, společnosti a očekávání okolí. Tím myslím genderové očekávání společnosti, která u chlapce či u dívky předpokládá určité druhy společenských vzorců chování, se kterými se daný jedinec ztotožní a bude podle nich i jednat. Takový mladý gay či lesba je pod silným tlakem okolí, které očekává, že se bude vyvíjet a chovat určitým průměrným, tedy přijatelně normálním způsobem.Je to také období, které člověku skýtá nové zkušenosti, poznává nové oblasti svého života, člověk se znovu "učí žít" a to často ve společnosti, která ho více či méně ovlivňuje jak negativně, tak i pozitivně. Ve společnosti, která se jej učí přijímat takového, jakého ho dříve neznala. V této části se zabývám určitými signifikantními znaky tohoto období. Proto, abychom mohli pochopit tento stav, je nezbytné pokusit se vcítit do situace všech zúčastněných. Nelze odsuzovat ani negativní projevy, i když jako primární vodítko musíme mít před očima život dítěte - jedince a to bez ohledu na jeho orientaci. Pravá láska si přece neklade podmínky, aby milovala. Mít druhého rád takového, jaký je, je nejtěžší.FÁZE COMING OUTUNení pochyb o tom, že coming out je vysoce zátěžovou situací pro jedince i pro jeho celou rodinu, přátelé i známé. I když reakce mohou být velmi rozdílné, od vcelku bezproblémové akceptace až po úplné odvrhnutí potomka, kamaráda či přítele. Člověk, který neprojde coming outem do konce (tj. k plnému přijetí své odlišnosti, identifikace se svou orientací) ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews