Profilace sexuality III.


19-10-2006 16:11 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
PROFILACE SEXUALITYVývoj heterosexuálního a homosexuálního jedince v sobě skýtá určité odlišnosti. Nejmarkantnější rozdíly nalezneme v psychické profilaci lidské osobnosti. Pohlavní identifikace a komplementace se obecně u člověka utváří mezi 12. - 18. měsícem. (Jelínek 1994) Člověk si tehdy začíná uvědomovat svou pohlavnost a pod vlivem výchovy, která je ve většině případů zcela hetero-sociální. Rodiče a nejen ti, předpokládají určité vzorce chování, ve kterých se člověk bude pohybovat a vyvíjet. Do těchto předpokladů patří i to, že jedinec v období dospívání začne chodit s jedinci opačného pohlaví, pak se ožení/vdá a vychová děti. Těmto předpokladům pak můžeme zastřešeně říkat genderové stereotypy. Předsudky, kterými "trpí" společnost, se týkají nejen rozdílů v pohlaví, ale i projevů sexuální identity.Rozpory, kterými mladý gay či lesba, skutečně trpí, vycházejí právě z těchto předpokladů a z nich vycházejících nesouladů. V tom co cítí, jak prožívá svoji odlišnost a důsledky, které z této odlišnosti vyplývají. Při profilování sexuální identity dochází například často k tzv. sexuálním hrátkám v předškolním i pubertálním věku. Jedná se zejména o vzájemné prohlížení si pohlavních orgánů, osahávání a v pubertě i o vzájemnou masturbaci. Tyto aktivity, i když bývají provázeny často erekcí, nejsou prioritně motivovány sexuálním uspokojením. "Nicméně tyto hry s vrstevníky často stejného pohlaví nemusí v budoucnu souviset se sexuální orientací." (Weiss 1998)Nejčastěji se dospívající kluk či dívka setkávají s nejistotou se svou sexuální orientací v období puberty, i když hodně gayů popisuje, že již v brzkém předškolním věku věděli, že jsou homosexuální. V pubertálním období často dochází k onanii. Tu doprovázejí sexuální a erotické představy, pokud se týkají ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews