Vznik homosexuality II.


19-10-2006 15:45 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
VZNIK HOMOSEXUALITYBIOLOGICKÉ VLIVYObecně jsou pohlavní identita a sexuální orientace i preference uloženy v hypotalamu, ten je součástí hypotalamo-hypofyzárního komplexu v mozku, kde se řídí naše pocity a vnímání a také regulují hormony. (Jelínek 1994) V nejnovějších výzkumech se pak uvádí, že homosexualita je jen jednou z vývojových variací hypotalamu. (Kaňka 2005) Nejedná se tedy o poruchu či úchylku, ale o variantu k heterosexuální orientaci. Pokud tedy homosexualitu chápeme jako konstituční dispozici, mluvíme o ní jako o něčem, co si člověk nevybral, co se nemohl naučit, ale s čím se narodil. I když se ztotožníme s tímto vědeckým předpokladem, neměli bychom tímto biologickým aspektem homosexualitu "omlouvat". Jinými slovy: gay či lesba je plnohodnotným členem společnosti a gayem či lesbou se nestal nějakou nešťastnou náhodou.GENETICKÉ VLIVYPokud hledáme příčiny vzniku homosexuality v genetických predispozicích, není zcela od věci zamyslet se, zda jsou tyto poznatky pro nás důležité. Jde o to, abychom si byli schopni uvědomit důsledky hledání odpovědí o vzniku homosexuality. Dnešní vědecký výzkum jde kupředu velmi rychle. Proto je důležité zabývat se i etickými aspekty například spekulacemi týkající se manipulace s lidským genomem. Gayové a lesby se v průběhu lidské historie stali nesčetněkrát objekty společenských restrikcí a tak je nabíledni otázka: pokud bychom uměli přesně identifikovat tzv. gen homosexuality, nestal by se pak tento gen terčem útoku? Jedná se spíše o etické otázky týkající se manipulace s lidským genetickým potenciálem.V roce 1993 provedl Hammer genetickou analýzu chromozómu X u homosexuálních mužů. Z výsledků jeho výzkumů vyšlo, že tito muži mají v úseku q28 dlouhého raménka totožnou sekvenci - nukleotidu, která byla označena za pravděpodobný "gen homosexuality". (Kaňka 2005) Tato teorie ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews