Fenomén homosexuality ve společnosti I.


11-10-2006 14:44 - Zdroj: david-daniel.blog.cz
ÚVODV těchto kapitolách Vás budu průběžně informovat o hlediscích, postojích a názorech ohledně homsexuality. Homosexualita jako společenský fenomén existuje od nepaměti. Jako se měnilo kulturní, společenské a náboženské myšlení měnil se i náhled na odlišnou sexuální orientaci. Lidská sexualita je velmi složitá a odvíjí se od individuality každého člověka. Nelze na člověka pohlížet jen skrze sexuální stránku. Co je homosexualita? Jak vzniká, jaký má dopad na společnost a jedince? Názorové odvětví, které se zabývá otázkami gayů a lesbiček je velmi široké a je těžké všechny tyto směry popsat. V této práci se zabývám hlavními názorovými proudy na homosexualitu, jak přijímají homosexuální jedinci svoji odlišnost, jaké má jiná sexuální orientace sociální dopady na jedince samotného. Pro pochopení militantních či extrémistických názorů na homosexuální spoluobčany je nutné si přiblížit genderovou problematiku a vývoj tzv. tradičních názorů na soužití dvou osob stejného pohlaví, učinit si historický i náboženský exkurz. Dále je nutné brát v úvahu socio-kulturní situaci v dané zemi. V dnešní moderní společnosti je téma homosexuality stále aktuální, i když se zdá, že hlavní debata se odvíjí na poli politickém a eticko-náboženském. S předsudky a nepochopením se gayové a lesby setkávají stále. Přesto, že z různých sociologických výzkumů vyplývá, že homosexualitu odmítá stále menší procento společnosti.Člověk, který si uvědomí, že je gay nebo lesbička, prochází poté procesem sebepřijetí, srovnání se svou odlišností. Tomuto procesu se říká coming out. Coming outem procházejí i rodiče, kteří se musí postupně vyrovnávat s odlišností dcery nebo syna. Pokud bychom brali proces coming out doslova, tak tímto procesem musí projít i celá společnost. Vyrovnání se s odlišností spoluobčanů (ať ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
david-daniel.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews