Ikebana + odkazy


10-06-2007 19:43 - Zdroj: yoshiko.blog.cz
Abychom lépe porozuměli principům tvorby japonské ikebany, uvedeme v následujícím seriálu přístupy a postupy její tvorby. Úvodní příspěvek se bude zabývat převážně historií a jednotlivými typy ikebany. Jejich vlastní tvorbu popíšeme v příštích dílech a nebudou chybět ani inspirativní obrázky a schémata. Původ slova ikebana vychází z japonských slov IKE (kmen slovesa ikeru - uchovat při životě, oživovat) a HANA (čte se zněle bana - květina, květiny) a vyjadřuje tak myšlenku pokračujícího života, tedy nový růst "oživených květů". Základním rozdílem mezi západním pojetím aranžování květin a uměním ikebany je pochopení poslání květinového aranžmá. Naše kultura chápe aranžování květů především jako tvůrčí činnost, kterou vyvíjí jen proto, aby si vyzdobila vlastní dům. Japonec tvořící ikebanu spatřuje hlavní význam upravených květin ve váze v tom, že je může pozorovat, rozjímat a meditovat. Umění ikebany je zaměřeno především na vyvolání pohody a pocitu duševního klidu a je ovlivněno tradicí a symbolismem. Lidé západního světa mohou pouze přijmout toto umění a tvořit ve stylu ikebany, ale nikdy nedosáhnou takového rozpoložení mysli, s jakým k aranžování květů přistupují Japonci. Kořeny ikebany nalézáme v Číně, odkud v 6. století začíná do Japonska pronikat buddhistické náboženství. Zpočátku to bylo umění orientované především na výzdobu chrámových oltářů (aranžmá typu SHIN-NOHANA), na nichž se objevovaly umělecky zpracované obřadní vázy pro květinové oběti. Mniši ovlivnili nejen způsoby úpravy květin, ale zabývali se i prodloužením jejich životnosti a také hlubší symbolikou. V prvopočátcích byla tvorba ikebany doménou mužů (buddhistických mnichů), teprve později se tímto uměním začaly zabývat i ženy. V 15. století vznikaly jednoduché nepříliš komplikované typy ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
yoshiko.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews