Ve víru vášně a pachu krve - Úvod


11-06-2007 20:33 - Zdroj: nympha.blog.cz
Delší kaštanově hnědé vlasy, tmavé hnědé téměř černé oči, postavu sportovce a přece nikdy nebyl v samém středu společnosti. Tedy ne společnosti jako takové, spíše je zde řeč o třídním kolektivu.Byl to samotář, ale nikoliv zakřiknutý. Byl prostě svůj, což se v této době málo komu poštěstí. U většiny svých vrstevníků získával respekt, aniž by se o to nějak zvlášť snažil. Od pohledu autorativní tip. Dívky jej zbožňovaly, avšak žádná s ním nemohla být. Odmítal je. Vyhýbal se jim. A přec je rád z povzdálí pozoroval, když se ony nedívaly. Líbily se mu jejich ladné pohyby, křivky, dlouhé vlasy.. Co si budeme povídat, líbily se mu ženy, tak jako se líbí tisícům a milionům jiným...Lidé by ho viděli rádi více mezi sebou, avšak on se jim tak trochu stranil a možná proto jim občas připadal trochu zvláštní. Trpěl snad přehnaným ostychem? Bránilo mu něco? Ať už se tyto otázky týkají jeho vztahu k ženám, či ke kolektivu jako takovému, na čemž teoreticky nezáleží (a praxe je vždy jiná), odpověď se bohužel zatím nemůžeme dozvědět. Jakoby snad věděl.. Ale nač spěchat.. Nepředbíhejme...Jmenoval se Kristián, avšak byl zvyklý na různé podoby svého jména. Jedni mu říkali Stin, druzí Ián, další Kris a hrstka jednoduše Kristiáne. Nač se dále zaobírat zevrubným popisem daného objektu Kristiána, když se můžeme poměrně jednoduše dozvědět jeho příběh? Je to tak prosté.. Já napíši pár řádků a vy si je přečtete. Jednoduché jako lehnout si na záda a říct příteli nebo přítelkyni ,,Co kdybys mi namasíroval/a záda?" .. Bystřejší z Vás uhodli, že ta jednoduchost není tak prostoduchá, jak se býti zdá. Ale já se i přesto pokusím Vás s Kristiánovým příběhem seznámit...Prozatím Vaše Nympha von Moonthorn - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
nympha.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews