Smrt neprávem 3/3


04-06-2007 20:30 - Zdroj: nympha.blog.cz
Ráno ještě ani nedospaly, když se u jejich domečku strhnul obrovský povyk. Před zápražím zařinčelo koňské spřežení. O chvíli později do domu vběhlo pět mužů. Ten první vytáhl jakési lejstro a zamával jím paní Marii před očima ,,Jste zatčeny pro podezření z čarodějnictví! Obě dvě!" vmetl jí do tváře. ,,Sebrat a spoutat, aby nám ty dvě čarodějnice neutekly!" prohodil ke čtyřem zbylým mužům, kteří se okamžitě chopili své práce. Muž mezitím vyšel z Chalupy a nasedl na svého vlastního koně. Muži svázaly oběma ženám ruce provazy a stáhli je tak, až se jim zaryly do kůže. Maryna vykřikla bolestí, stará žena ani nemrkla. Vstrčily je do dřevěného vozu, který byl tažen dvěma koňmi a jelo se.,,Babičko? Kam nás vezou? Nic jsme přece neudělaly!" šeptala Maryna směrem ke své babičce. ,,Nevím děvče. Jistě se vše vysvětlí, hlavně jim odpovídej s chladnou hlavou.",,Ticho tam vzadu, babice!" okřikl je jeden z mužů. ,,Babice je jenom ta stará! Kdyby ta mladá nebyla čarodějnice, rád bych ji vyzval k tanci! Je to vskutku krásná dívka, ale má ďábelskou dušičku, mrška!" slova dalšího z mužů doprovázel všeobecný smích. Maryna ani paní Marie, již raději nepromluvily.Když dorazili k Albrechtinskému panství, kde pobýval dle všeho velevážený inkvizitor, každá z žen byla uvržena do své vlastní kobky. V Marynině kobce bylo vlhko, po stěnách plíseň a silně to tam zapáchalo močí. Snad po předchozí vězněné nebo vězněném. Jeden z hlídačů jí rozvázal ruce a za posměšných poznámek za ní zamkl dveře. Kroky na chodbě se vzdálily, z některé z kobek se ozval bolestivý skřek a chřestění řetězu. Maryně bylo opět do pláče, kterému se dlouho neubránila. Slzy jí kanuly po tváři a brada se jí třásla, nakonec znavena pláčem, usnula schoulená na špinavé zemi. Dlouho však nespala. Asi po dvou hodinách zarachotil v zámku ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
nympha.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews