Analytická psychologie/C.G. Jung


22-03-2007 17:25 - Zdroj: nympha.blog.cz
Analytická psychologie byla založena Carlem Gustavem Jungem (1875-1961) a patří spolu s Freudovou psychoanalýzou a Adlerovou individuální psychologií ke klasickým hlubinně psychologickým směrům. Jung rozvíjel svou psychologii nejprve v přátelském vztahu s Freudem, v r. 1913 však došlo k jeho rozchodu s Freudem a psychoanalýzou vyvolanému odlišnými Jungovými představami o nevědomí. Jung zavádí pojem kolektivního nevědomí a od toho okamžiku se jeho práce z velké části zaměřuje na doložení a pochopení existence, významu archetypové duševní dimenze, tak pro jiné své teoretické koncepty hledá předchůdce a paralely v kultuře a duchovních dějinách lidstva. Neexistuje pro něj psychologie bez dějin a ani psychologie nevědomí, protože pouze historické srovnání může potvrdit a relativizovat hledisko toho kterého pozorovatele.Paralely ke svým konceptům a pojmům nachází u gnotisků, novoplatoniků, církevních Otců, mystiků a hermetiků, stejně jako v romantické filozofii a v přírodní filozofii (Goethe, Schelling, Schleiermacher, Schubart, Fichte, Nietzsche, Carus, Schopenhauer a E. von Hartmann). Je také silně ovlivněn T. Flournoyem a W. Jamesem. Pro Junga se stane rozhodujícím zážitkem zejména setkání s alchymií, protože zjistí, že se jeho vlastní zkušenosti a pojetí překvapivě shodují s pojetím alchymistů. Kromě kultury a filozofie Západu se Jung zabývá i západním a východním náboženstvím a také mýty, pohádkami, mravy a zvyky národů světa. Až do konce života jsou alchymistické studie centrálním obsahem jeho výzkumu (GW 12, 13, 14/I a 14/II). Bohužel zůstávají právě tyto myšlenkové pochody pro čtenáře většinou těžko srozumitelnými, což lze přičíst zejména jejich symbolickému charakteru a množství ampflikací historických motivů.Celý život ho zaměstnávaly otázky křesťanství a náboženství (GW 11). Jung zastává názor, ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
nympha.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews