Darwin?


09-03-2007 19:14 - Zdroj: nympha.blog.cz
Darwin?Svět byl kdysi rozdělen na zájmové sféry, kdo nechtěl být "přivtělen", musel vlastnit kvéry, k zabránění panice roztáhly se dráty, vyznačily hranice, a tak vznikly státy, ach jó. Dmi A7 Bb A7Státy měly povahu zuřivého býka, dovolím si úvahu, corridy se týká: vezmi hadr červený - býk je z něho jelen, a pak mezi jeleny bude jelen vtělen, ach jó.Kouká býček nebohý na skutečnost prostou: místo rohů parohy na hlavě mu rostou, rozvíjí se všestranně, okusuje hloží, jeví zájem o laně a vesele se množí, ach jó.Hajný řeční o míru, o nadšení z práce, mezitím mu v revíru vzrostla populace, oblékl si halenu, zavolal si lovce, aby mu prý z jelenů nadělali ovce, ach jó.Místo lovců zeshora poslali mu vědce, vědec je však potvora a genetiku nechce: "Buržoazní pavědi ztěžují nám práci, z půlky budou medvědi a z druhé půlky ptáci, ach jó!"Že je věda vznešená, nezná kompromisy, dal jelenům do sena Lysenkovy spisy, vysoká se nažrala předepsané dávky, velká změna nastala, ale - chyba lávky, ach jó!Jelen není nadšený, že není, co býval, z laní že jsou kačeny a on sám je - mýval: "V postavení zoufalém pokusím se přežít, lépe býti mývalem, nežli vůbec nežít, ach jó!"Kačeny i mývali mají rádi vodu, potají se stýkali - dali základ rodu, nahoře se radují z územního zisku, u potoků hodují stáda ptakopysků, ach jó.Zatímco se velmoži těší svému vlivu lidstvo už se nemnoží - oddává se pivu, nikdo už mu na hroby nepřinese věnce, jsme tu svědky choroby zvané dekadence, ach jó.Objevil se jedinec mezi ptakopysky, obhlédl svůj zvěřinec, olízl si pysky: "Odstraníme hranice! Otevřeme dvéře! Dáme místo v kronice ptakopysčí éře, ach jó!"Zvířena je nevinná, nezná, co je otrok, nepřečetla Darwina a neví, co je pokrok, otevřeli hranice, podlehli tak dravcům, a než přišly opice, patří ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
nympha.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews