31) Invokace smyslnosti


30-01-2007 08:54 - Zdroj: nympha.blog.cz
31) INVOKACE K VYVOLÁNÍ SMYSLNOSTIZjevte se. Ó, vy nádherní zplozenci propasti, a učiňte se viditelnými mým zrakům. Soustředil jsem myšlenky na žhnoucí výčnělek planoucí vyvolenou touhou okamžiku, kdy se zvětšuje a horce nabíhá a mohutní. Vyšlete onoho posla vilných rozkoší; nechť chlípné představy mých temných tužeb zbytní v činy a skutky budoucnosti. Z šesté věže Satanovy přijde znamení, jež spojí se s vnitrními šťávami, společně pak pohnou tělem, jež povolávám. Shromáždil jsem své symboly; připravuji se vyvolat toho, jenž přijde, a obraz, který jsem sám stvořil, se hrozivě vznáší jako zuřivý bazilišek cekající na vypuštění. Vize skutečností stane se, a krmí již má oběť skýtá, se úhly prvého rozměru stanou ztělesněním rozměru třetího. Vyjdete do prázdné noci (světla dne) a proniknete myslí, jež myšlenkami ozývá se vedoucími k cestám hříšné bezuzdnosti. (Muž:) Kopí mé připraveno k vrhu! Dravá síla mého jedu rozmetá nepřístupnost mysli prosté smyslného chtíče; jak sémě dopadá, výpary jeho rozšíří se vířícím mozkem, ochromí ho, čímž vydán bude na pospas vůli mé! Ve jménu velkého boha Pana, kéž se mé tajné myšlenky promění v pohyby těla té, po níž toužím! Šemhamforaš! Sláva Satanovi! (Žena:) Luno mé plane! Kapky nektaru z nedočkavé jeskyně mé jako pyl ať působí na dumající hlavu, a mysl nepociťující touhu náhle otřese se hnutím, jež ji zcela poblázní. Až vlnobití zklidní se, započnou nová putování; tělo, po němž toužím, přijde ke mne. Ve jménu velké děvkybabylónské, ve jménu Lilith a Hekaté, kéž vyplní se touha má! Šemhamforaš! Sláva Satanovi! - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
nympha.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews