25) Rituál aneb intelektuální dekompresní komora


21-01-2007 18:24 - Zdroj: nympha.blog.cz
25) RITUÁL ANEB INTELEKTUÁLNÍ DEKOMPRESNÍ KOMORAMagický obřad muže provádět jedna nebo více osob; je tedy třeba ujasnit si výhody obou přístupu. Na rozdíl od soukromého obřadu jde u skupinového rituálu spíše o posílení víry a načerpání nových sil. Shromáždění lidí oddaných společné filozofii napomáhá obnovení víry v moc magie. Náboženství udržovala při živote právě jeho okázalost. Když se náboženství stává systematicky osamělou záležitostí, pak přesahuje do oblasti sebezapírání, které je v podstatě totožné s asociálním chováním. Z tohoto důvodu by se mel satanista pokusit vyhledat další osoby, s nimiž by mohl obřady konat. V případe kletby čili ničivého rituálu někdy pomáhá, je-li magikovo přání posíleno ostatními členy skupiny. Na tomto druhu obřadu není nic, co by mohlo jeho účastníkům být nepříjemné, protože jeho základními složkami jsou hněv a symbolické zničení vyhlédnuté oběti. Rituál soucitu, kde je třeba beze studu přelévat slzy, eventuelně sexuální rituál s masturbačními a orgasmickými podtóny, mají největší šanci na úspěch, jsou-li prováděny v soukromí. Rozpaky či ostych by neměly mít v rituální síni místo, pokud nejsou součástí dané role, a pak jich lze vhodně využít -např. stud, který pociťuje slušná žena sloužící za oltář, ji muže sexuálně vzrušovat. I při zcela osobním rituálu je nejprve třeba sáhnout k tradičnímu úvodnímu zaříkávání a magickým úkonům, teprve pak dojde na přehrávání intimních fantazií. Formální část rituálu lze provést v téže místnosti či síni jako část soukromou -nebo je možno provést formální obřad na jednom místě a osobní na jiném. Počátek i konec rituálu musí být provedeny v obřadní síni se symbolickým vybavením (oltář, kalich, atd.). Stylizovaný začátek a konec obřadu působí jako dogmatický, protiintelektuální ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
nympha.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews