6) Kniha satanova 5


20-01-2007 14:29 - Zdroj: nympha.blog.cz
V. 1. Blahoslaveni silní. neboť jejich bude Země - prokleti slabí, neboť se jim dostane jha! 2. Blahoslaveni mocní, neboť oni budou chováni v úctě mezi lidmi -prokleti slabí, neboť budou vyhlazeni!3. Blahoslaveni troufalí, neboť oni budou pany světa -prokleti pokorní, neboť budou ušlapáni pod rozeklanými kopyty! 4. Blahoslaveni vítězní, neboť vítězství je základem práva -prokleti porazení, neboť budou provždy otroky! 5. Blahoslaveni ti, kteří vládnou železnou rukou, neboť slabí před nimi prchnou -prokleti chudí duchem, neboť bude na ně pliváno! 6. Blahoslaveni ti, kteří se vzpírají smrti, neboť jejich dny na Zemi budou dlouhé -prokleti ti, kteří vzhlížejí k plnějšímu životu v záhrobí, neboť se ztratí mezi mnohými! 7. Blahoslaveni ti, kteří ničí falešnou naději, neboť oni jsou pravými Mesiáši -prokleti ti, kteří se klaní Bohu, neboť budou ostříháni jako ovce! 8. Blahoslaveni hrdinové, neboť jim se dostane velkého pokladu -prokleti ti, kteří věří v dobro a zlo, neboť se bojí stínů! 9. Blahoslaveni ti, kteří věří v to, co je pro ně nejlepší, neboť jejich mysl nebude nikdy zastrašena - prokleti beránci Boží, neboť jim bude puštěno žilou, až budou bledší než sníh! 10. Blahoslavený ten, kdo má pár nepřátel, neboť ti z něj učiní hrdinu -proklet ten, který činí jiným dobro a oni se mu v oplátku vyšklebují, neboť bude opovrhován! 11. Blahoslaveni ti, kteří jsou obdařeni mocnou myslí, neboť oni si osedlají smršť -prokleti ti, kteří ve svém učení vydávají lež za pravdu a pravdu za lež, neboť jsou hnusní! 12. Třikrát prokleti slabí, jejichž nejistota z nich činí otroky, neboť budou sloužit a trpět! 13. Anděl sebeklamu sídlí v duších počestných - věčný plamen moci nabyté skrze radost dlí v těle Satanisty! - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
nympha.blog.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews